Internetové zdroje

10. dubna 2018 v 14:35 | Michaela Vančurová |  Internet a multimedia ve výuce českého jazyka
Přehled nejzajímavějších internetových zdrojů, které se dají využít při výuce českého jazyka a literatura:

1. Internetová jazyková příručka
http://prirucka.ujc.cas.cz
Na těchto internetových stránkách najdeme dvě části. První část má název "Slovníková". Obsahuje cca 102 000 slovníkových hesel a vychází z hesláře školního vydání Pravidel českého pravopisu (PČP), Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost (SSČ), výběrově jsou do ní včleněna i hesla z Nového akademického slovníku cizích slov (NASCS), ze slovníků neologismů Nová slova v češtině 1, 2 a výrazy z poradenské databáze.K jednotlivým heslům jsou zařazeny důležité údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají (výslovnost, slovnědruhová charakteristika, význam, odvozená slova, dokladová spojení).

Druhou částí je část "Výkladová". Východiskem pro jednotlivé výklady byla Pravidla českého pravopisu a současné mluvnice. Na rozdíl od nich jsou některé výklady v IJP podrobnější, ucelenější a zpřesňující (jde o psaní velkých písmen, interpunkci, shodu přísudku s podmětem, skloňování osobních a zeměpisných jmen, o konkurenci přídavných jmen na -ní/-ový a -ivní atp.).

2. Online pravidla českého pravopisu
www.pravidla.cz
Rychlé a snadné vyhledávání v pravidlech českého pravopisu.


3. Cvičení z českého jazyka
http://www.ocestine.cz/testy/
Na těchto webových stránkách si mohou žáci zábavnou formou procvičit znalosti českého jazyka. Naleznou zde průběžně aktualizovanou nabídku testů z češtiny (vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, velká a malá písmena…). A navíc sekce gramatika se snaží přívětivým způsobem vysvětlit základní gramatické zásady češtiny.


Pro žáky z prvních až čtvrtých tříd je tu také webová stránka: http://skolakov.eu/, kde si děti mohou formou hry procvičovat český jazyk.


4. Online diktáty
http://www.diktaty.cz/
Žáci na této webové stránce mohou vyplňovat online diktáty. Procvičují si tímto způsobem český jazyk, aniž by museli psát. Systém vyhodnotí správné i chybné odpovědi a určí celkovou úspěšnost. Na výběr je z mnoha diktátů zaměřených na nejrůznější okruhy (vyjmenovaná slova, psaní ú/ů, mně/mě…).


5. Vyhledávání v českých antikvariátech
http://muj-antikvariat.cz
Tato webová stránka nám dává možnost vyhledávat ve všech antikvariátech po celé České republice. Každý zde může najít učebnice a jiné knihy za nízké ceny.

 

Multimedia v prezentaci

10. dubna 2018 v 14:34 | Michaela Vančurová |  Internet a multimedia ve výuce českého jazyka
Výuka by měla být jistým způsobem zajímavá a zábavná, aby žáky zaujala a lépe si tak dané informace zapamatovali. Chceme-li žáky zaujmout, pak je dobrou volbou volit obrázkové a zvukové vjemy.

Jelikož žáci rádi sledují videa, rozhodně je to jedna z možností, jak jim předat informace. Například na webové stránce www.youtube.com, která je primárně určena pro sdílení videosouborů, je k vidění spousta edukačních videí. Samozřejmě je nutné, aby učitel nejprve celé video zhlédl a určil, zda je pro žáky vhodné. Velkou výhodou je to, že je tento portál zdarma. Youtube bych využila například při vysvětlování žákům, jak vypadá maturitní zkouška z českého jazyka (Cermat): https://www.youtube.com/watch?v=h8tSreP6YFw. Zde názorně mohou vidět průběh zkoušky a lépe si tak představí, co je čeká. Také je možné jej využít při srovnávání četby a filmového zpracování dané knihy.


Dalším on-line zdrojem, který je vhodný pro výuku českého jazyka a který mi velmi rozšířil obzory, je podcasting. Jedná se o vysílání zvukových záznamů pomocí internetu. Žáci jsou neustále v kontaktu s různými hudebními přehrávači, s novými technologiemi to umí a nedělá jim problém se v nich orientovat. Mp3 nahrávky jsou v edukaci rozhodně vítané. Mohou si pomocí přehrávače přehrávat například povinnou četbu, pokud čtení zrovna neholdují. Webový portál http://www.kralovstvimluvenehoslova.cz/ nabízí audioknihy známých děl. Nahrávky probíraného učiva by mohli poslouchat v domácím prostředí při odpočinku nebo i při cestě dopravním prostředkem do školy. Na vysoké škole by studenti mohli sledovat online přednášky a podle svého tempa si zapisovat poznámky.

Dle mého názoru jsou multimedia vítaným pomocníkem při výuce českého jazyka. Obrázky, animované prvky, video, filmové sekvence, on-line vysílání apod. nám mohou usnadnit vyučování. Žákům jsou moderní technologie blízké.

Využití ICT ve slohu

10. dubna 2018 v 14:33 | Michaela Vančurová |  Internet a multimedia ve výuce českého jazyka
Podrobně jsem prostudovala on-line podporu pro výuku slohu na ZŠ paní učitelky Mgr. Kamily Balharové (dostupné z: http://kamizdat.wz.cz).

Při zavítání na tyto webové stránky se nám zobrazí dvě rubriky. První z nich se věnuje dramatice a druhá slohu. Sloh je dále rozčleněn pro žáky od 6. až 9. třídy ZŠ. Dále je stránka rozdělena na několik rubrik neboli tematických celků. U každého je podrobný popis daného tématu. Nechybí ani praktická cvičení, které si může učitel vytisknout a rozdat žákům k vypracování. Jsou doplněny o ikonky, které dávají možnost přímého tisku.

Webové stránky jsou zdarma a není nutná žádná registrace, což je velké plus.

Autorka také píše, že všechny hodiny zde uvedené absolvovali úspěšně také žáci se specifickými poruchami učení. Je rozhodně pozitivní, že paní Balharová myslela i na tyto žáky.

Naopak mě zklamala informace, že tyto stránky vznikly ještě před nástupem RVP ZŠ. Ačkoliv internet nám dává možnost neustále informace aktualizovat, autorka stránek je neplánuje poupravovat, aby byly aktuální.

Velké negativum vidím v zastaralosti některých kapitol. Například u tvorby CV dnes upřednostňujeme strukturovaný životopis, ke kterému se přikládá také motivační dopis, o kterém zde není ani zmínky. Žákům bych ukázala jednotlivé vzory CV a vysvětlila jim, co je nutné a není nutné zde psát, jaká forma je nejlepší a čemu se naopak vyhnout.

Dle mého názoru je tento portál rozhodně využitelný v praxi. Jednotlivé kapitoly jsou zpracovány přehledně a stručně. Navádějí učitele a pomáhají mu učit žáky. Jsou především inspirativní, pokud se jedná o výuku literární výchovy a slohu. Internetové stránky www.kamizdat.wz.cz závěrem hodnotím kladně, i když grafika na dnešní moderní dobu není dotáhnuta do konce a rozhodně bych ocenila u jednotlivých tematických celků různé animace či videa.